izrada maturalnih, maturalni, maturalna radnja , seminarski radovi

Poz,

Imamo ukupno 7500 gotovih radova iz oblasti: ekonomije (menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja), bankarstvo, informacioni sistemi, racunarske mreze , hardver, inteligencija, turizam,menadzment, fizika, informatika, biologija i ekologija, filozofija, istorija, geografija, hemija, književnost, matematika, likovno, psihologija, sociologija, operativni sistemi, baze podataka, programiranje, informacioni sistemi, računarske mreže, e-society …) , magistarski radovi

Izrada radova na srpskom ili engleskom jeziku iz svih oblasti ekonomije, menadžmenta i biznisa i svih drugih oblasti:

- seminarskih, maturskih, diplomskih, master, MBA i drugih stručnih radova na zadatu temu;
- biznis planova i investicionih programa;
- PowerPoint prezentacija;
- Word dokumenata i obrada teksta;
- Excel kalkulacija;
- CV, motivaciona pisma, propratna pisma, ugovori i ostali poslovni dokumenti;
- na ENGLESKOM ili SRPSKOM jeziku.

BRZO, EFIKASNO I POVOLJNO! Cena po dogovoru, zavisno od sadržaja, obima rada i roka.

Mob: +381611100105 (slati samo sms poruke)

Email: moc.liamg|ten.ivodariksrutam#moc.liamg|ten.ivodariksrutam

[size=16pt]Sajt:Maturski Semianarski Diplomski OVDE

Spisak radova:
http://www.maturskiradovi.net//Spisak - Maturski rad- Seminarski - Diplomski - Magistarski.pdf

DIPLOMSKI RADOVI

SPISAK GOTOVIH DIPLOMSKIH I MAGISTARSKIH RADOVA

iz bankarstvo, ekonomija, menadzment, informatika, sport menadzment, marketing, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, mikroekonomija, makroekonomija, biznis planovi, finansija, pravo, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima…

Možete nas kontaktirati na Kontakt

3D modeliranje i vizuelizacija racunarske tastature u AutoCAD okruzenju
AJAX- Upravljanje poslovnim dokumentima
adekvatnost kapitala u saveremenom bankurstvu
Adekvatnost kapitala u savremenom bankarstvu iz premeta bankarski menadment
ADSL
Agenda 21 -globalni ekoloki problemi
Akcioni turisticki aranzmani - ture - ekonomija
Aktivnost menadzera-preduzetnika u uslovima tranzicije
Alati za projektovanje informacionih sistema i sistema upravljanja relacionim bazama
Analiza dinamike troskova i alternativnog odlucivanja u sektoru medija radio i internet
Analiza elemenata taktike u toku fudbalske utakmice
Analiza linearnih vremenski-invarijantnih
Analiza stalne imovine hotelskog preduzeca
Analogni i digitalni signali
animacija u turizmu
Antropogeno-turisticke vrednosti Romanticnog Puta-diplomski-turizam
Bankarski krediti
Bankarski sistem srbije i njegova struktura
Bankarstvo
Bilbord kao promotivni medij
Biznis plan - Odrzavanje higijene poslovnog prostora
Burze i utjecaj financijske krize na burze
Bluetooth tehnologije
C# - IS Studentskog doma
Cajevi u medicini
Carine, devizni kurs i kurs dinara
Carinjenje robe - diplomski rad
Carinski preferencijali,carinski kontigenti i carinski dug kao deo carinskog sistema i politike Republike Srbije
Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici
Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici
Claroline sistem za upravljanje ucenjem i primena u nastavi informatike
Claroline sistem za upravljanje ucenjem i primena u nastavi informatike -ppt
CRM poslovna strategija u savremenom poslovanju - magistarski rad
Depozitni novac - bankarstvo- diplomski rad
Depozitni novac-diplomski rad
Devizni kurs- bankarstvo
Devizno trite - devizni sustav i devizni tecajevi - diplomski
Didakticki principi - diplomski rad
diplomski-koncept regionalne drzave u Spaniji
Diplomski-uloga komunikacije unutar procesa odlucivanja
Diplomski-Upiti u XML jeziku
Direktne strane investicije-diplomski rad
Diskriminacija kao uzrocnik mobinga na poslu - master rad
Distributivni TV pojacavaci-diplomski rad
Drzavna revizija - diplomski rad
Dugorocni finansijski instrumenti-diplomski rad
e marketing- diplomski rad
E marketing-diplomski
Ekonomska kriza i Srbija - diplomski
Ekonomsko politicki razvoj Srbije na putu ka Evropskoj Uniji -diplomski rad
Ekoturizam - diplomski rad
Elektronski javni servisi u Evropi - Elektronsko poslovanje
Elektronski novac - diplomski
Elektronski sistemi placanja na internetu - moj diplomski rad
Elektronsko bankarstvo u funkciji globalnog bankarstva - diplomski rad
Elektronsko poslovanje - diplomski rad
Email i database marketing - diplomski rad
E-mail servis Interneta - Diplomski rad
Etika i korporativna socijalna odgovornost - turisticki i hotelijerski menadzment - diplomski rad
Evropska centralna banka-diplomski rad
Finansije - bankarstvo - diplomski
FINANSIJSKI LIZING - diplomski rad
Finansijski menadzment - bankarstvo - diplomski
FITNESS U JUDO-u-diplomski rad
Forhend u tenisu-diplomski rad
Formulisanje i upravljanje strategijom prodaje-diplomski rad
Fotonaponsko pretvaranje energije (fotocelije) - fizika - diplomski rad
Funkcija pricanja u metodici razvoja govora
Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa-diplomski rad
Funkcionisanje svetskog trita i svetske privrede
Geografske karakteristike Pariza - diplomski rad
Geotermalna energija - diplomski rad
Globalizacija diplomski rad
Globalizacija i buducnost sveta - diplomatija i medunarodni odnosi - diplomski rad
Globalizacija i medunarodno investiranje - Diplomski rad
Globalizacija kulture - diplomski rad sociologija
Globalizacija-diplomski
Globalno bankarstvo i finansijske institucije - diplomski rad
Globalno i elektronsko bankarstvo - diplomski rad
Hendikep igre u fudbalu- diplomski rad
Inflacija i Deflacija-diplomski- Ekonomije
Informacioni sistem odeljenja bolnice uho grlo nos-diplomski-55
Informacioni sistem poslovnog entiteta - ekonomija diplomski rad
Informacioni sistem proizvodnje- diplomski rad
Informacioni Sistem TV i Radio Stanice
Institucionalno-pravni okvir trita kapitala- diplomski rad
Instrumenti medunarodnog platnog prometa- diplomski rad
Integracija MapInfo-a sa DBMS na primeru modula agrotehnike za DP »Polet« - Aleksandrovo
Interna revizija - diplomski rad
Internacionalni menadzment ljudskih resursa - diplomski rad
Internet bankarstvo - diplomski rad
internet biznis plan-seoski turizam - diplomski rad
Internet I WEB kao infrastruktura elektronske trgovine -ppt
Internet kao infrastruktura elektronskog poslovanja -diplomski rad
Internet Marketing - Elektronsko poslovanje
Banka
Banka – pojam, vrste i funkcije
Banka Intesa Beograd - lider domaceg bankarstva
Banka-pojam, vrste i funkcije
Bankarska kamata
Bankarske garancije
Bankarske institucije
Bankarski agregati
Bankarski krediti - diplomski
Bankarski menadzment
Bankarski poslovi
Bankarski sistem i njegova struktura
Bankarsko poslovanje kao temelj privrednog poslovanja razvijenih zemalja i zemalja u razvoju
Bankarsko poslovanje,elektronsko poslovanje i ugovori na primjreru ABS banke
Bankarstvo
Bankarstvo razvijenih zemalja
Bankarstvo uvod
Banke
Banke i bankarski krediti
Banke i bankovni sistem
Banke, pojam i vrste
Bazelski komitet
Becka konvencija o medjunarodnoj prodaji robe
Benchmarking
Bencmarking
Beogradska berza
Berza - pojam, vrste, karakteristike i berzanski poslovi
Berza i berzanski posrednici
Berzanske operacije
Berzanski poslovi i hartije od vrednosti
Berzanski poslovi i nacin poslovanja berze
Berzanski posrednici
Berzanski posrednici-dileri i brokeri
Berzansko i bankarsko poslovanje
Berzansko poslovanje
Berza-pojam,vrste,karakteristike i berzanski poslovi
Berza-pojam,vste,karakteristike,berzanski poslovi
Berze
Berze (pojam i vrste berzi)
Berze i berzansko poslovanje
Bezbednost robe pri transportu kontejnerima
Bezgotovinsko i elektronsko placanje
Bezgotovinsko i elektronsko placanje
Bilan stanja i bilans uspjeha kao osnov za poslovne odluke
Bilans stanja Doo''D&L TRADE''
Bilans stanja i bilans uspleha
Bilans uspeha preduzeca
Biti prvi ali istovremeno i najbolji
Biznis i preduzetnistvo
Biznis plan - Bambi
Biznis plan – “Zdrava hrana” – Valjevo
Biznis plan – „Mosfet”
Biznis plan - Drvno-industrijsko preduzece
Biznis plan - Fotokopirnica ”Creative”
Biznis plan - Preduzetnistvo
Biznis plan – Proizvodnja tople vode i elektricne energije iz jednog suncevog kolektora
Biznis plan - SaroS Comp
Biznis plan (preko 10 seminarskih radova)
Biznis plan osnivanja farme za tov junadi Mirkovic - Prokuplje
Biznis plan proizvodnja ogrevnih drvenih briketa - ELLE
Biznis plan za dobijanje kredita za razvoj malog biznisa -diplomski-
Biznis plan za dobijanje kredita za razvoj malog biznisa na primeru etno restorana "Stanisic"
Biznis plan za otvaranje Turisticke agencije u Sutomoru
Biznis plan za proizvodnju konzumnih jaja
Biznis plan''Inter Gym''
Biznis plan-koncept proizvodnje soka u preduzecu 'Fruit4all''
Biznis vs globalizacija
BMW (Bawariche Motor Werke)
Boja i ornament kao elementi date komponente''Keramika Plus''Kanjiza
BPR
Briga o kupcima
Brokersko poslovanje
Bruto domaci proizvod austrije
Bruto i neto premija u osiguranju zivota – diplomski
Bruto premija
Brzina opticaja novca
Buducnost prodaje na malo
Budzet
Budzet SAD-a
Budzet u finansijskoj teoriji i politici
Budzetska nacela
Budzetska politika opstine Prijedor
Budzetske procedure
Budzetski suficit u Rrepublici Srbiji 2006 godine
Business intelligence - poslovna inteligencija
Carine
Carine i carinski sistem BiH
Carine kao izvori javnih prihoda
Carine, devizni kurs i kurs dinara - diplomski
Carinjene uvozne robe (organizacija i tehnologija rada) i isprave u carinskom postupku
Carinski sistemi Bosne i Hercegovine
Case Study (Poslovni slucaj – Kompanija Swisslion)
CEFTA
CEFTA
Cekovi
Cena kao instrument marketing miksa
Cena kao instrument usluznog marketing miksa
Cena kapitala
Cene - elemenat marketing mixa
Centralna banka
Centralna banka Bosne i Hercegovine
Centralna banka Crne Gore
Centralna banka i njene funkcije
Centralna banka i njene funkcije
Centralna banka i vodjenje monetarne politike
Centralna banka Italija
Centralni registar,depo i kliring hartija od vrednosti
Centralno bankarstvo i monetarna politika s akcentom na finansiranje Centralne banke Bosne i Hercegovine
Centralno-evropska zona slobodne trgovine – CEFTA
Characteristics of acquisitions in the Central and Eastern European economies in transition
Ciljanje deviznog kursa kao stategija makroekonomske stabilizacije
Ciljevi makroekonomske politike sa osvrtom na makroekonomsku politiku BiH
Ciljevi prava konkurencije
Ciljevi, postulati, koncepti i standardi revizije
Ciljevi,elementi i nacela oporezivanja
Coca - Cola
Coca-Cola svetska firma i marka sa dugom tradicijom
Comesa-zajednicko trziste Istocne i Juzne Afrike
Cyber marketing i Studija slucaja „Yoyodyne Entertainment“
D.O.O.Kabel TV
D.o.o.za proizvodnju,trgovinu i usluge''Marko Polo''
D.o.o''Simex''
Da li se osamostaliti?
Decentralizacija i specijalizacija rada
Definicija menadzmenta, sustina, tipovi i faze procesa menadzmenta
Definicija racunovodstva i njeni elementi
Definisajne menadzmenta i marketinga usluga
Definisanje osnovnih pojmova u medjunarodnom poslovanju - odnos nacionalnog, medjunarodnog, transnacionalnog i globalnog
Deflacija i deflaciona politika
Delta Generali Reosiguranje A.D.Beograd
Demingov koncept sistema kvaliteta
Demingov koncept sistema kvaliteta
Depozitni novac-diplomski rad
Desezoniranje vremenskih serija
Deskriptivna satisticka analiza
Determinisanje motiva koji uticu na odlucivanje potrosaca o kupovini
Devizni kurs
Devizni kurs-diplomski rad
Devizni racun
Devizno poslovanje
Devizno trziste
Devizno trziste i devizni kurs
Devizno trziste i devizni kurs
Difuzija inovacija
Digitalno bankarstvo u Poljskoj
Dimenzije organizacione strukture
Dinamicka analiza preduzeca ''X''
Dionice
Dionicko drustvo
Diplomatija nevladinih organizacija
Direktne strane investicije
Diskriminacije na trzistu rada
Dokazni testovi iz revizije
Dokumenti Evropske Unije u periodu od 1965 do 1967 god.
Donosenje kvalitetnih i kreativnih odluka - pomoc menadzerima
Donosenje odluka - Operativni i strategisjki menadzment
Dostava robe
Drustva za osiguranje i reosiguranje
Drustvena odgovornost i poslovna etika
Drustvena odgovornost privrednih subjekata
Drustvene djelatnosti kao organizacioni sistem
Drustveni bruto proizvod i nacionalni dohodak
Drustveno - ekonomsko uredjenje
Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu - DOO
Drzavna intervencija u oblasti izvoza i uvoza kapitala
Dugorocni instrumenti trzista kapitala
Dugorocni izvori finansiranja
Dugorocno kreditiranje
Dugorocno kreditiranje
E-Banking -diplomski-
E-commerce
Efekti multiplikacije
Efekti privatizaije u Sremskoj Mitrovici
Efikasnost i efektivnost kao faktori konkurentske prednosti organizacije
Efikasnost trzista kapitala
E-government u Poljskoj
Ekologija, koncept odrzivosti razvoja
Ekonomicnost
Ekonomicnost kao ekonomski princip
Ekonomija EU,prava,sloboda i bezbjednost
Ekonomija i drustvo
Ekonomija kao nauka
Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja
Ekonomija poslovanja saobracajnih preduzeca - diplomski
Ekonomika i organizacija poslovanja
Ekonomika Jugoslavije
Ekonomika preduzeca
Ekonomika proizvodnje
Ekonomska analiza bilansa stanja i bilansa uspeha preduzeca ZTR YUGAS Krusevac
Ekonomska analiza rada terminala
Ekonomska globalizacija
Ekonomska integracija i globalizacija
Ekonomska osnova medjunarodne trgovine
Ekonomska reforma i siromastvo
Ekonomska unija-pojam,osvrt na razvoj,pregled stanja 2006
Ekonomske dezintegracije i bivse socijalisticke zemlje - diplomski
Ekonomski ciklusi
Ekonomski i finansijski trendovi - diplomski
Ekonomski i pravni aspekt budzeta
Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom
Ekonomski principi reprodukcije
Ekonomski rast i razvoj preduzeca
Ekonomski razvoj i ekonomski rast.
Ekonomski zakoni
Ekonomski zakoni
Ekonomsko-geografske karakteristike zemalja zapadnog pacifika
Ekoporezi
Ekspatrijatski menadzment
Eksternalije
Elektronicke transakcije
Elektronska trgovina
Elektronska trgovina e - Commerce
Elektronska trgovina kao segment e-ekonomije
Elektronski cek
Elektronski javni servisi u Evropi
Elektronski medjubankarski platni promet u Crnoj Gori
Elektronski novac
Elektronski prenos sredstava u funkciji resavanja problema papirnih sistema placanja
Elektronsko bankarstvo
Elektronsko bankarstvo-platne kartice -diplomski-
Elektronsko i internet poslovanje
Elektronsko i internet poslovanje
Elektronsko i internet poslovanje 2
Elektronsko placanje preko mobilnih telefona
Elektronsko poslovanja
Elektronsko poslovanje - podrska poslovnom sistemu zavoda za farmaciju Srbije
Elektronsko poslovanje – Podrska poslovnom sistemu zavoda za farmaciju Srbije
Elektronsko poslovanje 2
Elektronsko poslovanje i elektronska trgovina
Elektronsko poslovanje i menadzment
Elektronsko poslovanje izmedju preduzeca
Elektronsko poslovanje u bankarstvu
Elektronsko poslovanje u trgovinskom menadzmentu
Elektronsko poslovanje u upravama na primeru opstinske uprave Kikinda
Elektronsko poslovanje-trgovina putem interneta
Elektroprivreda Srbije - Razvoj i promene
Elementi poreza na dobit preduzeca
Elementi upravljanja i odlucivanja u komunikacijskim sistemima
e-Ls sistem www.e-ls.lv
eMail marketing - neiskorisceni potencijal u poslovanju kompanija
Emisija i promet obveznica
Emisija i promet obveznica - diplomski
Emocionalna inteligencija lidera
E-proizvodnja
Eskontne menice
Estetska komponenta dizajna proizvodnje
Eticke norme i pravila profesionalnog ponasanja
Eticki kodeksi u novinarstvu zemalja Evropske Unije - diplomski
Etika (pojam,predmet i smisao)
Etika i lobiranje
Etika i moral kod menadzera 21.veka
Etika i moral kod menadzera(u biznisu) u 21 vijeku
Etika i moral u biznisu
Etika kao integrativna snaga u rukovodjenju
Etika u informatickom drustvu
Etika u istrazivanju marketinga
Etika u istrazivanju marketinga
Etika u korporaciji
Europska unija
Evidencija blagajnickog poslovanja
Evidencija nabavke materijala i utrosaka
Evidencija poslovnih dogadjaja
Evidencija sitnog inventara i ambalaze
Evidencija troskova
Evolucija finansijskog izvestavanja
Evropa na raskrscu
Evropska banka za obnovu i razvoj
Evropska banka za obnovu i razvoj
Evropska Centralna banka
Evropska investiciona banka
Evropska unija
Evropska Unija - aspekt saradnje sa Srbijom
Evropska unija i Balkan
Evropske integracije kao sansa Crne Gore
Evropski integralni i dezintegrativni procesi
Evropski monetarni sistem
Evropski monetarni sistem i evropska monetarna unija
Faktori proizvodnje
Fenomen ekonomske mnejednakosti u Srbiji
Fiksni i varijabilni troskovi
Fiksno proporcionalni i relativno fiksni troskovi sa zonom degresije i optimalnosti
Filmski marketing
Filmski marketing-konkretni promotivni mehanizmi za najavu filma
Financijska kriza u SAD u 2007-2008 g.
Financiranje pothvata vlastitim i tudjim kapitalom
Finansijska analiza tri konkurentska preduzeca
Finansijska i devizna trzista u svetu i Jugoslaviji
Finansijska i devizna trzista u svetu i Srbiji
Finansijska politika preduzeca - diplomski
Finansijska ravnoteza i neravnoteza
Finansijska revizija javnog sektora
Finansijska revizija javnog sektora osnove za efektivni poslovni ambijent
Finansijska trzista i berzanski menadzment
finansijska trzista i berze
Finansijska trzista i osnovni finansijsk instrumentii
Finansijska trzista i osnovni finansijski instrumenti
Finansijske institucije
Finansijske institucije, finansijske strukture i osnove bankarskog upravljanja
Finansijske intitucije,finansijske strukture i osnove bankarskog upravljanja
Finansijske prevare i obmane-najveca pretnja kvalitetu revizorske usluge
Finansijski derivati
Finansijski Due Diligence prema terminologiji koriscenoj u medjunarodnim racunovodstvenim standardima
Finansijski instrumenti
Finansijski izvestaj
Finansijski izvestaj ''Knjaz Milos''A.D.Arandjelovac
Finansijski izvestaj osnova za upravljanje bankarskim biznisom
Finansijski izvestaj u funkciji upravljanja preduzecem
Finansijski izvestaji informaciona podloga finansijske analize
Finansijski menadzment
Finansijski menadzment - Trziste kapitala
Finansijski Menadzment- Baziran na analizi finansijskih izvestaja
Finansijski menadzment i racunovodstvo u funkciji preduzeca
Finansijski menadzment turistizkog preduzeca
Finansijski pokazatelji poslovanja u turizmu
Finansijsko planiranje
Finansijsko trziste
Finansijsko trziste i bankarsko poslovanje
Finansijsko trziste Jugoslavije
Finansijsko upravljanje kupcima
Finansiranje investicija - diplomski
Finansiranje investicija -diplomski-
Finansiranje malog biznisa
Finansiranje preduzeca Tigar Michelin Holand
Finansiranje sportskih organizacija
Finansiranje zdravstva
Finasije malih i srednjih preduzeca
Finasijska trzista
Finasijske prevare i obmane u javnom sektoru
Finasijsko trziste
Fiskalna ekonomija i javni sektor
Fiskalna politika
Fiskalna politika - oporezivanje sa akcentom na poreski sistem BiH
Fiskalna stabilizacija
Fjucersi
Fleksibilna proizvodnja
Fluktuacije
Formalne i neformalne poslovne komunikacije
Formatiranje teksta, poruka i simbola
Forme privrednih drustava u Srbiji
Formiranje berze
Formiranje cena za nove proizvode
Formiranje fabrike za proizvodnju drvene ambalaze i primarnu preradu drveta
Formiranje novcane akumulacije i finansijske stednje
Funkcija kontrole u preduzecima Srbije
Funkcija novca u trzisnoj privredi
Funkcija troskova; Funkcija ukupnog prihoda; Odredjivanje cene maksimalnog prihoda; Interval rentabiliteta
Funkcije i modeli komunikacije
Funkcije menadzmenta - planiranje
Funkcije menadzmenta i poslovna etika u preduzetnickom biznisu
Funkcije novca
Funkcionisanje svetskog trzista i svetske privrede
Funkcionisanje svetskog trzista i svetske privrede
Fuzija
Garant - fabrika djelova za motore
Generalni direktor
Geneza i razvoj centralne banke Srbije 2
Geneza i razvoj Centralne banke Srbije -diplomski-
Geoekonomska morfologija sveta
Globalizacija
Globalizacija i ekonomija zajednistva - diplomski
Globalizacija i medjunarodno poslovanje
Globalizacija i menadzment
Globalizacija i njen uticaj na razvoj privrede
Globalizacija i savremeno poslovanje
Globalizacija i zemlje u tranziciji
Globalizacija -novi proces ili novi termin
Globalizacija svetske privrede
Globalna harmonizacija finansijskog izvestavanja
Globalna harmonizacija polaganja racuna
Globalna harmonizacija polaganja racuna i eticki aspekt finansijsko-racunovodstvenog izvestavanja i revizije
Globalna harmonizacija racunovodstvene i revizorske prakse
Globalni i lokalni marketinski nastup firme SIEMENS
Gospodarstvo
Govor tijela u poslovnoj komunikaciji
Govorno poslovno komuniciranje
Graficko resavanje modela linearnog programiranja
Grupa svetske banke
Grupacije Svetske banke
Grupe i timovi
Grupno racunovodstvo I
Harmonizacija racunovodstvenih standarda
hartije o vrednosti
Hartije od vrednosti
Hartije od vrednosti i drugi instrumenti finansijskih trzista
Hartije od vrednosti i privrednopravni ugovori
Hipotekarno trziste u EU
Historiski razvoj menadzmenta
HOV-obveznice
Hrvatska narodna banka-uloga i znacaj u kreiranju monetarne politike
Identifikovanje trzisnih segmenata i odabir ciljnih trzista
Ideologija novog doba
Imovinski odnosi
Implementacija e-poslovanja – razvoj web sajta i interneta u kompaniji Partner inzenjering INCOTERMS 2000
Implementacija e-poslovanja - Razvoj web sajta i intraneta u kompaniji Partner inzenjering
Implementacija marketinga na internetu
Implementacija marketinga u usluznim delatnostima
Implementacija strategije
Indentifikacija,procjena i upravljanje bankarskim rizicima
Industrija za proizvodnju sredstava za pranje i kozmetickih proizvoda A.D.Albus
Industrijska politika Evropske unije
Industrijski kapital i profit
Industrijski marketing
Inflacija
Inflacija - Deflacija
Inflacija - diplomski
Inflacija i monetarna politika
Inflacione strategije
Informacija kao osnovni zadatak racunovodstva
Informacije, menadzment i proces odlucivanja
Informacione tehnolgije u biznisu
Informacione tehnologije u biznisu
Informacione tehnologije u biznisu
Informacioni sistem
Informacioni sistem preduzeca
Informacioni sistem za podrsku marketingu
Inovacija radnog mesta
Insrumenti marketing miksa
Instrumenti i nacin medjunarodnih placanja
Instrumenti marketing miksa
Instrumenti medjunarodnog platnog prometa -diplomski-
Instrumenti monetarne politike
Instrumenti platnog prometa
Instrumenti politike nabave
Instrumenti trzista novca
Instrumenti trzista novca
Instrumenti vanjske trgovine - zastita i carine
Integracija MAGREB-a
Intelektualni kapital preduzeca
Intenet Marketing Plan - www.laptop.net
Interna kontrola i revizija
Interna revizija
Interna revizija – diplomski
Interne kominikacije kao dio odnosa sa javnoscu
Interner marketing plan - turisticka agencija www.zlatiborweb.com
Internet biznis plan - Stojanovic Mila
Internet biznis plan pekare''Sasa''
Internet i strategijski menadzment
Internet marketing
Internet marketing
Internet marketing - diplomski
Internet marketing plan sajta
Internet marketing plan turistcka agencija www.zlatiborweb.com
Internet marketing program
Internet marketing projekat - svezaauto. Com
Internet marketing u 4 koraka
Internet prezentacija
Internet prezentacija pekare ''Sasa''
Internet tehnologije u turizmu i hotelijerstvu
Interni nadzor – revizija
Interni nadzor poslovanja privrednih drustava
Interni odnosi sa javnoscu
Interpersonalna uloga menadzera u organima javne uprave
Investicije
Investicije
Investicije i ekonomski razvoj
Investicijski fondovi
Investicione banke i investicioni fondovi
Investicioni fondovi SAD, EU i Srbije
Investicioni fondovi u Srbiji - diplomski
Investicioni fondovi u svetu
Investicioni program - biznis plan
Investicioni program za izgradnju objekta za proizvodnju kosnica - Keric company doo Batinac
Investicioni program za proizvodnju kanti za djubre
Investicioni projekat – izgradnja objekta Auto-centra
Investicioni projekat za otvaranje prodavnice bele tehnike i ostalih kucnih aparata
Inzinjerska ekonomija
Iskustva Slovenije pri ulasku u Evropsku Uniju
IS-NIS-Naftagas promet
ISO 14000 - Standardi serije ISO 14000 (Tehnoloski razvoj i ekologija)
ISO 9241
Ispitivanje osnovnog skupa na osnovu jednog obelezja
Ispitivanje prilikom selekcije
Isprave koje prate robu
Istorijat i motivi nastanka korporacije
Istorijat revizije
Istorijski razvoj centralnog bankarstva - diplomski
Istorijski razvoj novca
Istorijski razvoj novca
Istorijski razvoj prometne vrednosti
Istrazivanja o ekoloskoj svesti potrosaca u Hrvatskoj
Istrazivanje organizacijske strukture i elementi organizacijskih sredstava
Istrazivanje potrosaca
Istrazivanje trzista
Istrazivanje trzista
Istrazivanje trzista - Autopraonica Kod veselog Mirka
Istrazivanje trzista knjiga u Srbiji
Istrazivanje trzista u funkciji donosenja odluke nabavce robe iz uvoza
Istrazivanje trzista za marketinski projekat detektivske agencije iz Karlovca
Istrazivanje trziste za izbor lokacije
Istrazivanje u marketingu
Izbjegavanje placanja poreza
Izbor ciljnog trzista
Izdavanje materijala
Izgradjivanje poslovne agencije
Izgradnja institucionalnih kapaciteta trzista rada u Republici Srbiji
Izgradnja odnosa sa medijima
Izracunavanje optimalne velicine obrtnih sredstava
Izrada biznis plana
Izrada investicionog projekta
Izrada PVC stolarije(biznis plan)
Izvestaj o finansijskim tokovima
Izvestaj o tokovima finansijskih sredstava
Izvestavanje i procena slucajeva ugrozavanja bezbednosti u menadzmentu vazdusnog saobracaja(ATM)
Izvori akumulacije
Izvori finansijskih informacija i njihova upotreba
Izvori kapitala u preduzecu
Izvori regrutovanja kadrova
Izvozni marketing menadzmenta
Izvozni podsticaji i izvozni porezi
Izvrsenje i kontrola izvrsenja budzeta
Izvrsenje ugovora o kupoprodaji robe,isporuka,placanje i preuzimanje robe
Izvrsni informacioni sistemi
Japanska autoindustrija i njen uticaj na svjetsku ekonomiju
Japanski menadzment
Javna preduzeca
Javne financije
Javne finansije - Poreski sistem, Porez na dohodak fizickih lica, Porez na dohodak pravnih lica,Porez na promet
Javne i monetarne finansije
Javni dug
Javni menadzment i administrativna reforma u zapadnoj Evropi
Javni prihodi
Javni prihodi i javni rashodi
Javni rashodi
Javni sektor u ekonomiji
Javno zagovaranje i lobiranje
JP Aerodrom Nikola Tesla
Jugopetrol
JUS ISO 9001-2001
Kadrovska funkcija
Kako resavati sukobe i konflikte izmedju menadzera i zaposlenih
Kako stvoriti inovativni model organizacione strukture
Kako umanjiti stres na radnom mjestu
Kako upravljati ljudskim resursima
Kamata
Kamatna stopa
Kanali prodaje u trgovackim preduzecima
Kant i poslovna etika
Kapital
Kapital kao faktor proizvodnje
Kapital preduzeca
Karakteristike funkcionisanja finansijskih trzista u razvojnim trzisnim privredama
Karakteristike savremenog poslovanja organizacije
Karakteristike uspesnih preduzetnika
Kartel
Kejnzijanska ekonomska politika
Keynesijanska i monetarna politika
Kkratkorozni izvori finansiranja
Klasicna teorija organizacije
Knjigovodstvene informacije
Knjigovodstveno obuhvatanje materijala
Kognitivni menadzment kao osnova upravljanja promenama
Komanditno drustvo
Komarcijalni zapisi
Kombinat Aluminijuma- holding
Kombinovano osiguranje motornih vozila, auto kasko
Komercijalni zapisi sa robnim pokricem
Komisioni poslovi
Kompanija Swisslion
Komparativne analize globalizacije telekomunikacija u SAD, EU i Japanu
Komparativni prikaz LONDONSKE I PARIcKE berze
Kompleksnije analize zakljucaka teorije medjunarodne trgovine - diplomski
Komponente odnosa u finansijskim uslugama
Komuniciram,dakle postojim
Komuniciranje i poslovna etika
Komunikacija i konflikti u komunikaciji
Komunikacija i modeli komuniciranja
Komunikacija- Ponasanja u organizacijama
Komunikacija u pisanoj i usmenoj formi pri pocesu zaposljavanja
Komunikacije
Komunikacije
Komunikacije u organizaciji
Koncentracija privrednih drustava
Koncept vremenskog perioda
Koncept zivotnog ciklusa preduzeca - Naftna industrija Srbije, Novi Sad
Konceptualizacija predstavljanja proizvoda/usluga na Web sajtu
Konflikti
Konflikti na radu kao oblik socijalnih sukoba
Konflikti u organizaciji
Konflikti u organizaciji i radu
Konkurencija u industriji flasinrane vode u 2006 (Case Study)
Konkuretnost gospodarstva-poljoprivrede
Konsolidovanje bilansa uspeha izradjenog po metodi ukupnih troskova
Kontni okvir i kontni plan
Kontrola i kontrolisanje u preduzecu
Kontrolisanje
Kontrolne karte, pojam, definicija i primena
Koriscenje internet servisa u elektronskom poslovanju
Koristenje informacione tehnologije u sticanju konkurentskih prednosti
Korporacija
Korporacija,strategija korporacije
Korporacijski identitet i korporacijski imidz
Korporativna drustvena odgovornost
Korporativna preduzetnicka organizaciona kultura i poslovna etika
Korporativni identitet i korporativni imidz
Korporativni indentitet i korporativni imidz
Korporativno upravljanje
Korupcija i ekonomske posledice korupcije
Korupcija u preduzecima
Kreativnost i inovacije
Kreativnost i inovacije
Kredit i vrste kredita
Krediti
Kreditiranje
Kreditiranje pravnih lica
Kreditiranje prodaje
Kreditiranje stanovnistva
Kreditna kriza u SAD
Kreditni bankarski poslovi
Kreditni bankarski poslovi
Kreditni poslovi
Kreditni proces
Kreditni sistem i kreditni poslovi
Kreiranje menadzment tima
Kreiranje Menadzment Tima -diplomski-
Kreiranje novcane mase - diplomski
Kretanje drustvenog bruto proizvoda, drustvenog proizvoda i nacionalnog dohotka Nisa
Kretanje najamnine, inflacije i ne(zaposlenost)
Krispy Kreme Doughnuts
Krsenje normi poslovne etike na promeru ''Carnex''-a
Kultura poslovnog ponasanja
Kultura salterskog poslovanja
Kupovina osnovnih sredstava
Kvalitet
Kvalitet bankarske usluge
Kvalitet planiranje i organizacija sportskih dogadjaja
Kvalitet proizvoda
Kvalitet usluge
Kvalitet, pristupi kvalitetu i total quality managment (tqm)
Kvantitativni biznis
Lako kvarljiva roba u transportu
Lateralni marketing-analiza koncepta
Licna prodaja
Lider automobilske industrije i elementi marketing miksa – BMW
Liderstvo
Likvidacija i stecaj privrednih drustava
Likvidnost banaka
Linearni statisticki modeli
Linearni trend
Linearno programiranje
Lizing
Lizing kao nacin finansiranja preduzeca
Ljudi u menadzmentu
Ljudski resursi
Ljudski resursi - (Upravljanje promenama sa aspekta ljudskih resursa, planiranje, zaposljavanje i razvoj ljudskihresursa)
Ljudski resursi - (upravljanje, planiranje, zaposljavanje i razvoj ljudskih resursa)
Lobiranje
Logisticka kompanija – Schenker
Logisticka podrska u realizaciji spoljnotrgovinskih poslova
Logistika u osiguranju
Logistika u osiguranju
Logistika u proizvodnji - fabrika Javor
Logistika u proizvodnji DP Pekarske industrije
Logistika u robnom transportu - Studija slucaja kurirske sluzbe Siti Express
Londonska i pariska berza
Makroekonomska situacija u BiH
Mala preduzeca
Manipulacija robom
Marketing
Marketing informacioni sistemi i odlucivanje
Marketing analiza Weifert-a
Marketing funkcije u poljoprivredi
Marketing funkcije u preduzecu
Marketing i prodaja preko interneta
Marketing informacioni sistem
Marketing informacioni sistem opstine Stari Grad Sarajevo sa osvrtom na marketing istrazivanje
Marketing istrazivanja trzista
Marketing istrazivanje
Marketing istrazivanje - Vrste internet prodaje
Marketing istrazivanje i vrste internet prodaje
Marketing kao nauka i praksa
Marketing kao poslovna filozofija, sistem i funkcija
Marketing komuniciranje
Marketing komunikacije
Marketing koncept organizovanja u usluznom preduzecu
Marketing kreditnih kartica
Marketing logistika
Marketing miks
Marketing miks koncept
Marketing miks u sportu - diplomski
Marketing mix „4Ps”
Marketing na internetu
Marketing plan “Delta banke”
Marketing plan hotela
Marketing plan hotela kao sredstvo razvoja turizma
Marketing plan IM''Temporex''
Marketing plan preduzeca''Gljiva-prom''d.o.o..
Marketing preduzeca ''Igma''Uljma
Marketing psihologija
Marketing psihologija – Motivacija
Marketing strategija
Marketing u sportu
Marketing u turizmu
Marketing usluge
Marketing,promocije i finansijski rezultati
Marketinska analiza preduzeca “Bluzeppelin.com”
Marketinski aspekti u projektovanju, formiranju i vodjenju sajta Vojske Jugoslavije
Marketinski elementi WEB stranice kompanije
Marketinski plan za eko selo Dalmatinske Zagore
Marksova ekonomska misao
Martketing dogadjaja
Marza i rabat kao troskovi trgovine
Maslovljeva teorija potreba
Maslovljeva teorija potreba
Materijalisticke teorije racuna i preduzece u trzisnoj privredi
Materijalnost i rizik u reviziji
MCommerc,definisanje B2E poslovnog modela
MCommerce
Medjunarodna ekonomija
Medjunarodna finansijska revizija
Medjunarodna finansijska trzista
Medjunarodna organizacija za standardizaciju
Medjunarodna trgovina
Medjunarodna trgovina - Svetska trgovinska organizacija
Medjunarodna trgovina - Svetska trgovinska organizacija
Medjunarodna trgovina - Svetska trgovinska organizacija
Medjunarodna trgovina-Svetska trgovinska organizacija
Medjunarodne finansije
Medjunarodne finansije
Medjunarodne poslovne finansije
Medjunarodni akreditiv
Medjunarodni dokumentarni akreditiv,medjunarodni dokumentarni inkaso.madjunarodno bakrastvo i doznake
Medjunarodni finansijski menadzment
Medjunarodni monetarni fond (MMF) kao jedna od glavnih institucija globalne ekonomije
Medjunarodni monetarni fond (MMF) kao jedna od glavnih institucija globalne ekonomije
Medjunarodni Monetarni Fond - MMF
Medjunarodni monetarni fond (MMF)
Medjunarodni Monetarni Fond kao faktor globalizacije
Medjunarodni platni promet
Medjunarodni racunovodstveni standard 18
Medjunarodni racunovodstveni standardi i medjunarodni racunovodstveni komitet
Medjunarodno bankarstvo
Medjunarodno kretanja kapitala
Medjunarodno kretanje kapitala
Medjunarodno marketing istrazivanje
Menadzer i vodja
Menadzer inovator
Menadzeri
Menadzeri i menadzerstvo i njihovo upravljanje ljudima u procesu rada i drugim delatnostima
Menadzeri i principi menadzmenta
Menadzerska etika
Menadzerska etika
Menadzerski stilovi i metodi rada
Menadzment
Menadzment - Radio 021
Menadzment - ZEKO D.O.O.
Menadzment bankarskog sistema u svetu i kod nas
Menadzment i drustvena odgovornost i etika
Menadzment i drustvo
Menadzment i organizacija preduzeca Neptum
Menadzment i strukturna organizacija hotela IVAN HOLDING
Menadzment Informacioni Sistem (MIS)
Menadzment informacionih sisterma
Menadzment kao proces planiranja, organizovanja, vodjenja i kontrole
Menadzment kao proces planiranja,organizovanja,vodjenja i kontrole 1
Menadzment kvaliteta - Organizacija sektora za kvalitet u IMK 14. Oktobar
Menadzment ljudskih resursa
Menadzment ljudskih resursa - nagradjivanje zaposlenih
Menadzment ljudskih resursa - regrutovanje i selekcija
Menadzment ljudskih resursa - Uposljavanje - sadrzaj i analiza posla
Menadzment ljudskih resursa u bankarstvu
Menadzment ljudskih resursa u bankarstvu
Menadzment ljudskih resursa u javnom sektoru
Menadzment ljudskih resursa u uslovima globalizacije
Menadzment ljudskih resursa-planiranje ljudskih resursa
Menadzment malih i srednjih preduzeca
Menadzment malih i srednjih preduzeca
Menadzment nauka ili umetnost2
Menadzment nekretnina - Sveti Stefan
Menadzment pomocu ciljeva
Menadzment razvoja D.O.O. “Videokomerc”
Menadzment sportskih dogadjaja
Menadzment sportskih objekata
Menadzment sportskog kluba Crvena Zvezda i nastanak i razvoj fudbala
Menadzment sportsko-poslovnih projekata - NFL Superbowl
Menadzment stresa i kako se izboriti sa njim
Menadzment Totalnim Kvalitetom ( TQM ) i studije slucaja
Menadzment u kriznim situacijama
Menadzment u pozoristu
Menadzment u razvijenim zemljama Vs menadzment zemalja u tranziciji
Menadzment u sportu - Nacionalni Sampionati
Menadzment visokih tehnologija
Menadzment znanja
Menadzment znanja - odlucujuci faktor savremenog e-poslovanja
Menadzment znanja i intelektualni kapital
Menadzment-kontrola
Menica
Merenje zadovoljstva kupaca
Merkantilizam
Mesto i uloga poslovne etike u finansijskom izvestavanju
Mesto menadzera u organizacionoj strukturi i vrste poslova
Metaloplastika
Metod ekonomije
Metod ekonomije
Metode i principi planiranja
Metode investicionih odlucivanja
Metodi i modeli kontrole u organizaciji
Metodi prikupljanja podataka
Metodi privatizacije javnih preduzeca
Metodi tehnoloskog predvidjanja
Metodologija ciklusa zivotnog veka sistema
Metodologija ekonomske nauke
Metodologija i implementacija IRP-a u DDOR Novi Sad
Metodologija istrazivanja trzista
Migracije – uticaj na ekonomsko trziste
Mikro, mala i srednja preduzeca
Mini-farma ''Zarkov''Idvor-Kovacica za proizvodnju i promet konzumnih jaja
Minimalni logisticki troskovi
MIS - Pojam i razvoj informacionih sistema
Mito i korupcija
Mjesto i uloga finansijskog trzista
Mjesto i uloga finansijskog trzista 1
Mjesto i uloga funkcije kontrole u sistemu funkcija menagementa -diplomski-
Mobile commerce
Mobilno bankarstvo
Mobing
Moc i autoritet u organizaciji kao eticki problem
Moc, sukobi i konflikti u organizaciji
Model menadzmenta totalnim performansama sa aspekta finansijske i ekonomske koristi
Modeli elektronske trgovine
Modeli odlucivanja
Modeli u marketingu
Mogucnosti i ogranicenja primene elektronskog poslovanja u malim i srednjim preduzecima
Mogucnosti i ogranicenja primene elektronskog poslovanja u malim i srednjim preduzecima
Monetarna politika i Monetarni menadzment - diplomski
Monetarna politika Narodne banke Srbije
Monetarna politika Narodne banke Srbije
Monetarni aspekti funkcionisanja bankarskog sistema
Monopol
Monopol telekomunikacija
Monopoli
Monopolisticka konkurencija
Monopolisticka konkurencija
Monopolisticka konkurencija i oligopol
Monopolisticka(nepotpuna)konkurencija
Motivacija
Motivacija i ponasanje potrosaca
Motivacija i rukovodjenje
Motivacija i ucinak
Motivacija potrosaca
Motivacija radnika
Motivacija u organizacijama
Motivacija za rad
Motivacija za rad
Motivacija za rad i radni moral
Motivacija za rad i radni moral
Motivacija zaposlenih
Motivacija zaposlenih,stvaranje uspesnog tima
Motivacija zaposlenika
Motivacijom do uspeha
Mreezne organizacije
MRS 17 - Lizing
MRS 25
Multimedijalne komunikacije i odnosi sa javnoscu u sportskom menadzmentu
Multiplikacija depozita i proces formiranja novcane mase
Nacelo slobode kretanja lica u Evropskoj zajednici
Nacini preduzeca da dodju do pravih kandidata za zaposlenje
Nacionalni dohodak i njegova raspodela
Nacionalni dohodak i njegova raspodela
Nacrt strategije odrzivog razvoja Republike Srbije
Nacrt strategije odrzivog razvoja Republike Srbije
Naftna industrija Srbije - NIS (Case study)
Najamnina
Najvaznije ekonomske skole u razvoju ekonomske misli
Narodna banka Srbije
Nasilje u organizaciji
Nastanak Europske Unije
Nastanak Evropske unije
Nastanak Evropske Unije - diplomski rad
Nastanak i karakteristike informatickog drustva
Nastanak i razvoj ekonomija 1
Nastanak i razvoj odnosa s javnoscu u Hrvatskom hotelijerstvu
Nastanak novca
Nauka o bankarstvu i medjunarodno bankarstvo
Neiskorisceni interni resursi u funkciji
Nenasilna poslovna komunikacija
Neoklasizna skola
Nepotpuna konkurencija;monopol,oligopoli i monopolisticka konkurencija
Nepotputna konkurencija i monopol
Neto obrtni fond (NOF) i Cash flow analize
Neverbalna komunikacija u organizaciji
Neverbalno i usmeno poslovno komuniciranje
Nezadovoljene potrebe – prvi korak procesa motivacije
Nezaposlenost
Nezaposlenost i inflacija
Nezaposlenost kao makroekonomski fenomen
Nezaposlenost u Srbiji
NGO4NGO-projektni rad
NIS Naftagas promet
Nivoi formulisanja strategije
Novac

BRZO, EFIKASNO I POVOLJNO! Cena po dogovoru, zavisno od sadržaja, obima rada i roka.

Mob: +381611100105 (slati samo sms poruke)

Email: moc.liamg|ten.ivodariksrutam#moc.liamg|ten.ivodariksrutam

[size=16pt]Sajt:Maturski Semianarski Diplomski OVDE

Spisak radova:
http://www.maturskiradovi.net//Spisak - Maturski rad- Seminarski - Diplomski - Magistarski.pdf

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License